Futra

Logo Futra Textové Logo Futra
Občanské sdružení FUTRA zahájilo svou činnost v roce 1997 s cílem rozšíření kulturní nabídky v městě Orlové. Po dobu své existence do současné doby prošlo sdružení vývojem od stěhování provozovaného klubu Futra až po zahájení provozu sociální služby. V současné době Futra provozuje stejnojmenný klub, který využívá k provozu čajovny a sociální služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež). Obsahová náplň občanského sdružení Futra je průmětem názorové konfrontace členů sdružení. Aktivity sdružení jsou vedle provozu sociální služby, čajovny a klubu soustředěny do realizace koncertů, výstav a přednášek. Realizovaná forma a obsah aktivit se týká především témat směřující k smysluplnému využití volného času mládeže a eliminaci společensky negativních jevů jako jsou kriminalita, zneužívání omamných látek, nesnášenlivost vůči etnickým skupinám apod. Občanské sdružení Futra je otevřeno všem, kteří mají potřebu se realizovat společnou spolupráci k realizaci a rozvoji výše uvedených aktivit.


 

Powered by Kentico CMS